Vad är då Grankådsalva/ Kådsalva?

Salva med grankåda har använts sedan urminnes tider. Grankåda är granens eget skydd mot svamp och andra sjukdomar. Vår varsamma och långsamma metod att utvinna grankådan, gör att salvan får bra effekt. Salvan är en ren naturprodukt. Färgen på salvan kan variera något, men halten av grankåda är alltid exakt.

Produkterna är framställda av naturliga och ekologiska råvaror.

-Grankådan är skördad för hand. Vi anger alltid procenthalten av grankåda i våra produkter.

-Oljorna består enbart av kallpressade, ekologiska, EU-certifierade oljor.

-Bivaxet är gult och svenskt.

-Våra förpackningar/burkar är EPA-lined, vilket betyder att det är en skyddande barriär mellan salvan och själva burken.

Tillverkning

Vi hanterar kådan mycket varsamt och låter råmaterialet dra i i oljan under många veckor innan vi börjar bearbeta den (oftast betydligt längre). Salvan ska inte ha en doft av bränt eller tjära, då har man värmt den i alldeles för hög temperatur. Färgen på salvan kan variera lite beroende på när den är skördad. Kom Ihåg, detta är en ren naturprodukt.

Salvorna märks med tillverkningsdatum. Räkna med att salvorna är hållbara cirka 1 år efter att de öppnats. Salvor som innehåller grankåda har ofta en mycket lång hållbarhet.

Användningsområde

  • Utvärtes bruk för djur
  • Lämplig som mjukgörare
  • Det är sällsynt med allergi mot grankåda, men gör alltid en allergitest på mindre område innan första användning.

Vår verksamhet är registrerad hos svenska kemikalieinspektionen.


-Produkt med huvudsaklig användning för djur