LAGAR & REGLER

Eko-Salva har ansträngt sig noga att följa de regler som är uppsatta för tillverkning av salvor.

Olika regelverk tillämpas, beroende på vad man har för målgrupp för sina produkter.

Vi tillverkar produkter med HUVUDSAKLIG användning för djur. Tillverkas och säljs produkter med kosmetiskt och hygieniskt syfte för djur, räknas de som kemiska produkter. Kemikalieinspektionen har tillsyn över dessa.

Vi uppfyller produktregler från kemikalieinspektionen och verksamheten är registrerad hos dem.


Miljöarbete

Vi bedriver inte något miljöfarligt arbete, enligt miljöbalkens regler, då den enda restprodukt som tillverkning ger är bark.