FAKTA

Produkterna är framställda av naturliga och ekologiska råvaror.

Vi hanterar kådan mycket varsamt och låter råmaterialet dra i i oljan under minst 2 veckor innan vi börjar bearbeta den (oftast betydligt längre). Salvan ska inte ha en doft av bränt eller tjära, då har man värmt den i alldeles för hög temperatur. Färgen på salvan kan variera lite beroende på när den är skördad. Kom Ihåg, detta är en ren naturprodukt. Salvorna märks med tillverkningsdatum. Räkna med att salvorna är hållbara cirka 1 år efter att de öppnats. (Salvor som innehåller grankåda har ofta en mycket lång hållbarhet.)

Användningsområde

  • Utvärtes bruk för djur
  • Lämplig som mjukgörare
  • Det är sällsynt med allergi mot grankåda, men gör alltid en allergitest på mindre område innan första användning.
Vår verksamhet är registrerad hos kemikalieinspektionen.

-Produkt med huvudsaklig användning för djur